หลักสูตรการนวดหน้าและนวดตัวของแจ่มจันทร์สมุนไพร
หลักสูตรการนวดหน้าและนวดตัวของแจ่มจันทร์สมุนไพรที่เปิดสอนมากว่า 35 ปี

 

หลักสูตรการนวดหน้า          60 ชั่วโมง
- การทำความสะอาดผิว 
- ขั้นตอนและวิธีการนวดหน้า
- ขั้นตอนและวิธีการขัดหน้า
- วิธีการมาส์กหน้า
- การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวหน้า
- พื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวหน้า
*ค่าลงทะเบียน 7,500 (ไม่รวมอุปกรณ์การเรียน)

 

หลักสูตรการนวดตัว          60 ชั่วโมง
- ขั้นตอนและวิธีการนวดตัว
- ขั้นตอนและวิธีการขัดผิว
- วิธีการอบไอน้ำ
*ค่าลงทะเบียน 7,500 (ไม่รวมอุปกรณ์การเรียน)


หลักสูตรเฉพาะ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สอนจนกว่าจะเป็น รับประกาศนียบัตรโดยกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
และยังได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขโดยมิต้องสอบมาตราฐานผู้ให้บริการ สามารถทำงานเป็นเทอราพิสหรือเปิดกิจการได้เลย

Powered by MakeWebEasy.com